Yritys

Inkisen Puutarha Oy on vihannesten kasvihuoneviljelyyn erikoistunut perheyritys. Meiltä saat tuoreet tomaatit, kurkut, salaatit ja muut ruokapöydän herkut ympäri vuoden.

Kesäkukkien suoramyynti puutarhalta huhtikuusta alkaen

Kun orvokit ovat auenneet, aloitamme kesäkukkien myynnin osoitteessa Mäntysaarentie 14 21330 Paattinen. Tervetuloa kesäkukkaostoksille. Meiltä saat itse kasvatetut laadukkaat kesäkukat, amppelit ja ryhmäkasvit.

Myymme Turun kauppatorilla itse viljellyt vihannekset

Löydät meidät maalaisten penkistä punaisten varjojen alta. Tervetuloa noutamaan tuoreet salaatit, tomaatit ja yrtit paikalliselta viljelijältä.

Historian havinaa

Se oli Ritvan syytä... tai pikemminkin ansiota, että Inkiset aikoinaan aloittivat kasvihuoneviljelyn. "Äidillä oli Liedossa puutarha ja olin siellä töissä", Ritva Inkinen kertoo. Hän sai miehensä Ilmarin innostumaan kasvihuoneen perustamisesta ja sillä tiellä Inkiset ovat edelleen, menossa on jo toinen puutarhurisukupolvi.

Inkiset veivät kasvihuoneensa tuotannon Turun kauppatorille. Ensimmäisinä vuosina matka tehtiin linja-autolla ja se saattoi olla niin täynnä viljelijöitä myyntituotteineen, että tavaroita jouduttiin nostamaan katollekin.

Ritva Raiko ja Ilmari Inkinen vihittiin 1955. Aluksi Ilmari kävi Farmoksella töissä, mutta Ritvalla oli oma kasvihuone mielessä alusta alkaen. Paattisilta löytyi sopiva paikka Turun tien varressa ja sillä oli puutarhalle välttämätön luonnon lähde. Siitä kaikki alkoi.

Kasvihuone rakennettiin 1958 ja ensimmäistä satoa päästiin myymään seuraavana kesänä. Alkuun vietiin Turun torille tomaattia ja mansikkaa. Myynti oli koko ajan ollut Ritvan harteilla. Tavarat vietiin torille ensimmäiset vuodet bussilla. Vuonna 1963 hankittiin ensimmäinen farmariauto, joka helpotti huomattavasti kuljetuksia.

Aluksi kasvihuoneita lämmitettiin kaminoilla. Kylminä öinä kaminoita sai ruokkia ruskohiilellä melkein koko ajan. 1960-luvun alussa rakennettiin keskuslämmitys, joka toimi aluksi koksilla ja myöhemmin öljyllä. Sittemmin öljystä on luovuttu ja siirrytty käyttämään puuhaketta.

Kasvihuoneessa kasvoi ensin tomaatteja

Inkiset aloittivat kasvihuoneviljelyn tomaateilla. Ajan myötä tuotevalikoima on laajentunut vastaamaan nykyajan kuluttajien vaatimuksia. Tomaattien, kurkkujen ja salaattien lisäksi Inkisen puutarhassa viljellään nykyisin erilaisia kausivihanneksia sekä mausteyrttejä. Tämän lisäksi meillä valmistetaan kotimyyntiin vihannessäilykkeitä perinteisillä resepteillä.

Kesäkukat, amppelit ja taimet ovat tärkeä osa kesän toimintaa. Toiminnan ja valikoiman laajennettua on perinteisen Turun torimyynnin lisäksi mukana toimitukset suoraan marketteihin, tukkuliikkeille, Turun Mestaripalvin pihalle ja puutarhamyymäläämme Paattisilla.

Yrityksen pitkää taivalta jatkavat nykyisin Ritvan ja Ilmarin lapset Esa ja Sirpa.
 

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Inkisen Puutarha (Y-1895191-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esa Inkinen
0400 788 172
esa.inkinen@inkisenpuutarha.fi

Henkilörekisterin nimi

Inkisen Puutarha asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Inkisen Puutarha
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esa.inkinen@inkisenpuutarha.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna